VIA ֆոնդ

Մենք կառուցում ենք ազդեցության ներդրումային էկոհամակարգ Հայաստանում և աջակցում սոցիալական ձեռնարկություններին՝ օգնելով նրանց մեծացնել իրենց սոցիալական ազդեցությունը:

ՎԻԱ Ֆոնդին դիմելու համապատասխանության չափանիշների ստուգման հարցաթերթ

Ձեր պատասխանների հիման վրա մենք կգնահատենք Ձեր ձեռնարկության համապատասխանությունը ՖԻԱ Ֆոնդի ֆինանսավորման չափանիշներին։ Չափանիշներին համապատասխանելու պարագայում, մենք Ձեզ կտրամադրենք ֆոնդի հայտադիմումը, որպեսզի կարողանաք ամբողջական հայտ ներկայացնել։

Ընթացիկ ֆոնդի չափը՝ € 560.000

€ 0

€ 1.500.000

Տրամադրված միջոցները՝ € 85.000

€ 0

€ 1.500.000

IMG_4429

Մենք ներդրումներ ենք կատարում Հայաստանում սոցիալական ազդեցության ընդլայնման գործում

VIA ֆոնդը ներդրումներ է կատարում շուկայում վավերացված բիզնես մոդելով և փորձառու թիմով այն սոցիալական ձեռնարկություններում, որոնք գործում են Հայաստանում։ Ֆոնդը դիտարկում է այն սոցիալական ձեռնարկությունները, որոնք գրանցել են շոշափելի սոցիալական ազդեցություն և ունեն մասշտաբայնացման զգալի ներուժ։

Մենք նպատակ ունենք ամրապնդել և զարգացնել այս ընկերություններն ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ ոչ ֆինանսական աջակցության տրամադրման միջոցով։

Մեր պորտֆոլիոն

Ներկայում մեր պորտֆոլիոն ներառում է 8 սոցիալական ձեռնարկություն, սակայն մենք պլանավորում ենք մեկ տարվա ընթացքում ներդրումներ կատարել ևս 5-7 ձեռնարկություններում։
Ֆոնդը յուրաքանչյուր սոցիալական ձեռնարկության հետ աշխատելու է 3-5 տարի՝ տրամադրելով յուրաքանչյուր ձեռնարկության կարիքներին հարմարեցված ֆինանսական գործիքներ և առաջարկներ։

Our investors