Մեր պորտֆոլիոն

Ներկայում մեր պորտֆոլիոն ներառում է 8 սոցիալական ձեռնարկություն, սակայն մենք պլանավորում ենք մեկ տարվա ընթացքում ներդրումներ կատարել ևս 5-7 ձեռնարկություններում։
Ֆոնդը յուրաքանչյուր սոցիալական ձեռնարկության հետ աշխատելու է 3-5 տարի՝ տրամադրելով յուրաքանչյուր ձեռնարկության կարիքներին հարմարեցված ֆինանսական գործիքներ և առաջարկներ։

Դրամաշնորհ + Անտոկոս վարկ

ՀԶՆՀ-ը (HDIF) ՍՊԸ

ՀԶՆՀ-ի առաքելությունն է ավանդական ձեռագործ աշխատանքների ստեղծման միջոցով եկամուտ ստանալու հնարավորություն տալ գյուղական և սահմանամերձ համայքներում բնակվող կանաց և հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Դրամաշնորհ + անտոկոս վարկ

Դրամաշնորհ + Անտոկոս վարկ

«Կարիտաս-Արեգակ» հիմնադրամ

Հիմնադրամի առաքելությունն է Գյումրիում կոտրել կարծրատիպեր և ապահովել աշխատատեղեր խոցելի խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։  Դրամաշնորհ + անտոկոս վարկ

Դրամաշնորհ + Անտոկոս վարկ

«ԹՄՄ Սոֆթ» (TMM Soft) ՍՊԸ

ԹՄՄ Սոֆթի առաքելությունն է աշխատատեղեր է ստեղծել աուտիկ սպեկտրի խանգարումներ և խոսքի զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների (դեռահասների) համար։ Հաղորդակցության և անկախ կյանքի հմտությունների զարգացման միջոցով, կազմակերպությունն օգնում է իր շահառուներին զարգանալ և հասնել իրենց լիարժեք ներուժին։ Դրամաշնորհ + անտոկոս վարկ

Դրամաշնորհ + Անտոկոս վարկ

ԶարՄան ՍՊԸ

ԶարՄան ՍՊԸ-ի առաքելությունն է ստեղծել խաղալիքներ, որոնք նպաստում ենք ինչպես հաշմանդամություն ունեցող, այնպես էլ նեյրոտիպիկ զարգացում ունեցող երեխաների ներդաշնակ զարգացմանը։ Դրամաշնորհ + անտոկոս վարկ

Դրամաշնորհ

«Իմ ագրիամառ» միջազգային ճամբար

Ճամբարի առաքելությունն է նպաստել Մարտունի գյուղի և Ճամբարակ համայնքի սոցիալական, տնտեսական, կրթական, մշակութային և հոգևոր զարգացմանը։

Դրամաշնորհ

«Բերդ կանանց ռեսուրսային կենտրոն» հիմնադրամ

Հիմնադրամի առաքելությունն է բարելավել Բերդի սահմանամերձ համայնքներում բնակվող կանանց կյանքը՝ զբաղվածության և կրթական հնարավորությունների ստեղծման, ինչպես նաև առողջապահական աջակցության միջոցով։

Դրամաշնորհ

«Արտիսսիմո» մշակութային ՀԿ

ՀԿ-ի առաքելությունն է մեծացնել զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների ինտեգրումը Մարտունի և Եղեգնաձոր համայնքներում, ծնողներին իրազեկել իրենց երեխաների հաշմանդամության ու կարիքների մասին և տրամադրել բուժական թերապիաներ:

Դրամաշնորհ

«Արվեստարան» ՀԿ

ՀԿ-ի առաքելությունն է ստեղծել անվտանգ և նպաստավոր միջավայր, որտեղ խոցելիխմբերն ու ավելի լայն հանրությունը կկառուցեն ներառական և իրազեկ հասարակություն: