Սոցիալական ձեռնարկությունների համար

Մենք ներդրումներ ենք կատարում և զարգացնում սոցիալական ձեռնարկությունները, որոնք օգտագործում և փորձարկում են նորարարական մոդելներ և լուծումներ՝ ավելի լավ սոցիալական ազդեցության հասնելու համար: Որպես մեր ներդրումային ռազմավարության մաս՝ մենք կտրամադրենք.

Սոցիալական ձեռնարկությունների համար

Մենք ներդրումներ ենք կատարում և զարգացնում սոցիալական ձեռնարկությունները, որոնք օգտագործում և փորձարկում են նորարարական մոդելներ և լուծումներ՝ ավելի լավ սոցիալական ազդեցության հասնելու համար: Որպես մեր ներդրումային ռազմավարության մաս՝ մենք կտրամադրենք.

Անհրաժեշտ չափանիշներ

Դրամաշնորհներ + անտոկոս վարկեր այն սոցիալական ձեռնարկություններին, որոնք ունեն.

Թիմ

Փորձառու թիմ՝ 1+ տարվա աշխատանքային փորձով

Սոցիալական ազդեցություն

Սոցիալական ազդեցության ապացուցված արդյունքներ

Բիզնես մոդել

Վավերացված բիզնես մոդել և շուկա ունեցող սոցիալական ձեռնարկություն, որն ունի դրական ֆինանսական արդյունքներով

Մասշտաբայնություն

Աճի ներուժ

Փոքր դրամաշնորհներ վաղ փուլի ստարտափներին, որոնք ունեն.

Երաշխավորագրեր

1+ տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող թիմ

Առաջնորդություն

Բարձր մոտիվացված առաջնորդ կամ հիմնադիրների թիմ

Սոցիալական ազդեցություն

Սոցիալական ազդեցության մեծ ներուժ

Նորարարություն

Նոր գաղափարներ հայկական շուկայի համար

Ներդրումների գործընթաց

1. Հայտերի ստացում

Հայտերն ընդունվում են տարվա ընթացքում. սոցիալական ձեռնարկությունները ներկայացնում են իրենց փիչ դեքերը (ձեռնարկության մասին պատմող սահիկաշար) և հայտադիմումները:

2. Նախնական զտում

VIA ֆոնդի թիմը ստուգում է դիմումները՝ չափանիշներին համապատասխանության մասով: VIA ֆոնդի թիմը ստուգում է՝ համապատասխանո՞ւմ է արդյոք սոցիալական ձեռնարկությունը հավանական ներդրողների նախնական զտման ռազմավարական պահանջներին։

3. Տվյալների ստուգում

Նախնական զտումից հետո դիմորդներն անցնում են տվյալների ստուգման գործընթաց: Այս ժամանակ VIA ֆոնդի թիմը վերլուծում է ձեր ընկերությունը հետևյալ տեսանկյուններից․

 • սոցիալական ազդեցություն

ձեռնարկության սոցիալական ազդեցությունը և դրա հիմնական ցուցանիշները։

Թիմի առաքելությունն ու մոտիվացիան՝ հասնելու ավելի լավ սոցիալական ազդեցության․

 • ֆինանսական կայունություն (ներառյալ վարկային պատմության ստուգում)

ֆինանսական մոդելը և պլանավորված ֆինանսական ցուցանիշները

աճի և զարգացման հնարավորություններ

 • կազմակերպչական ճկունություն

ընդհանուր բիզնես ռազմավարությունը և շուկայի դիրքը, թիմը

կառավարման և որոշումների կայացման կառուցվածքը, գործառնական գործընթացները, ձեռնարկության իրավական ասպեկտները

4. Ներդրումների տեսակի և գումարի սահմանում

Հիմնվելով պատշաճ ուսումնասիրության գործընթացի արդյունքների վրա՝ VIA ֆոնդը գնահատում է հավանական ներդրումների օբյեկտների ֆինանսական կարիքներն ու ընտրում ֆինանսական գործիք:

5. Որոշումների կայացում

Ընտրված սոցիալական ձեռնարկությունները և առաջարկվող գործարքները տարեկան 3-4 անգամ դիտարկվում են Ներդրումային կոմիտեի կողմից՝ նախքան ներդրումների վերաբերյալ վերջնական որոշում կայացնելը։

6. Պայմանագրի ստորագրում

VIA ֆոնդի թիմը պատրաստում և ստորագրում է դրամաշնորհի/վարկի տրամադրման պայմանագիր, որը ներառում է.

 • ոչ ֆինանսական աջակցության պլան,

 • ազդեցության չափումներ և թիրախներ,

 • հաշվետվության պահանջներ,

 • ներդրումների վերադարձման հատուկ պայմաններ։

ՎԻԱ Ֆոնդին դիմելու համապատասխանության չափանիշների ստուգման հարցաթերթ

Ձեր պատասխանների հիման վրա մենք կգնահատենք Ձեր ձեռնարկության համապատասխանությունը ՖԻԱ Ֆոնդի ֆինանսավորման չափանիշներին։ Չափանիշներին համապատասխանելու պարագայում, մենք Ձեզ կտրամադրենք ֆոնդի հայտադիմումը, որպեսզի կարողանաք ամբողջական հայտ ներկայացնել։

ՀՏՀ (Հաճախ Տրվող Հարցեր)

Ցանկանու՞մ եք դիմել, սակայն դեռ ունեք հարցեր: Խնդրում ենք անցնել մեր հարցեր և պատասխաններ բաժինը՝ որոշ ընդհանուր հարցումների պատասխանների և դիմումի գործընթացի վերաբերյալ պատկերացումների համար: ՎԻԱ Ֆոնդի ազդեցիկ համայնքի մի մասը դառնալու ձեր ճանապարհորդությունը սկսվում է այստեղից:

Դուք կարող եք դիմել, եթե համապատասխանում եք հետևյալ իրավասության պահանջներին:

 • Դուք փորձառու թիմ եք, որը մեկ տարուց ավելի գործում է
 • Դուք ունեք ապացուցված սոցիալական ազդեցության արդյունքներ
 • Դուք ունեք վավերացված և շուկայում հաստատված բիզնես մոդել՝ դրական ֆինանսական արդյունքներով
 • Ձեր բիզնեսն ընդլայման ներուժ ունի

Մեր հիմնադրամը ներկայումս տրամադրում է դրամաշնորհային ֆինանսավորում՝ զուգակցված անտոկոս կամ փոքր տոկոսադրույքով վարկերի հետ: Սոցիալական ձեռնարկությունները կարող են օգտվել դրամաշնորհներից՝ զարգացնելու իրենց կարողությունները և նորարար գաղափարները, մինչդեռ վարկերը տրամդրվում են հիմնական շրջանառու միջոցներ աճի և ընդլայնման համար:

Դիմելու գործընթացը սկսվում է, այն պահից երբ ստուգեք եք ձեր իրավասությունը մեր «Սոցիալական ձեռնարկությունների համար» էջի ներքևում գտնվող Հարցաշարի միջոցով: Հարցաշարը անցնելուց միայն հետո դուք կստանաք դիմումի ձևը, որը պետք է ներկայացնեք մինչև սեպտեմբերի 15-ը: Այդ պահից սկսած, ՎԻԱ Ֆոնդի թիմի անդամը կապ կհաստատի ձեր հետ հետագա քայլերի համար:

ՎԻԱ Ֆոնդի հետ դիմումի գործընթացը սկսելու համար ձեզ հարկավոր է պատրաստել և տրամադրել մի քանի կարևոր փաստաթղթեր: Այս փաստաթղթերը շատ կարևոր են մեր նախնական գնահատման և ձեր սոցիալական ձեռնարկության ֆինանսավորման իրավասությունը դիտարկելու համար: Ահա մեզ անհրաժեշտ հիմնական փաստաթղթերի ցանկը.

 • Դիմումի փուլ. փիթչինգ սահիկաշար. ՎԻԱ Ֆոնդին դիմող սոցիալական ձեռնարկության փիթչինգ սահիկաշարը պետք է ներառի ձեռնարկության անվանունը, խնդիրը, լուծումը, բիզնես մոդելը, շուկայավարման և վաճառքի ռազմավարությունները, ձեռք բերված ազդեցությունը, ֆինանսական ակնարկը, ֆինանսավորման հարցումները, թիմի որակավորումները, ընդլայնման պլանները և համոզիչ եզրակացություն: 
 • Տվյալների Ստուգուման փուլ. Հաջորդ փուլի համար, ձեզանից կպահանջվի տրամադրել հետևյալ փաստաթղթերը՝ ֆինանսական կանխատեսումներ 2 տարվա համար, ֆինանսական հաշվետվություններ, իրավական և գրանցման փաստաթղթերը, կազմակերպության կառուցվածքը և թիմի մասին տեղեկությունը, ինչպես նաև ազդեցության մոդելը՝ ազդեցության արդյունքների հաստատումով: Այս փաստաթղթերը շատ կարևոր են մեզ համար՝ ձեր կազմակերպության ֆինանսական առողջության և կայունության մասին համապարփակ պատկերացում ձեռք բերելու համար: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ պահանջվող հատուկ փաստաթղթերը կարող են տարբեր լինել՝ կախված յուրաքանչյուր դեպքից:
 • Սքրինինգ փուլ (Տևողություն` 1 շաբաթ).
  Մեր թիմը թեթև հետազոտություն կանցկացնի ձեր կազմակերպության առաքելության, արժեքների, նպատակների և գործունեության վերաբերյալ: Մենք նաև ստուգում ենք, թե արդյոք ձեր սոցիալական ձեռնարկությունն ունի ազդեցության մոդել, ֆինանսական արդյունքներ և ընդլայնման ներուժ:
 • Առաջարկների և ներդրումների հանձնաժողով (Տևողություն՝ 1-2 շաբաթ)
  Այս գործընթացների ավարտից հետո սկսվում է ֆինանսավորման առաջարկի մշակման գործընթացը:
 • Տվյալների Ստուգում (Տևողություն՝ 3-4 շաբաթ)
  Ծանոթացման փուլը ավարտելուց հետո դուք կանցնեք «Տվյալների Ստուգման» փուլ, որի ընթացքում մենք ավելի խորը կուսումնասիրենք ձեր կազմակերպության հնարավոր ազդեցությունն ու կենսունակությունը: Այս փուլում մենք մանրակրկիտ կուսումնասիրենք ձեր փաստաթղթերը, ֆինանսական մոդելը, շուկայի վերլուծությունը և ազդեցության հաստատումը:
 • Տեղում Տվյալների Ստուգում  (Տևողություն` 2-3 շաբաթ)
  Հաջորդ փուլը տեղում տվյալների ստուգուման գործընթացն է, որի ընթացքում մենք կանցկացնենք հետագա զանգեր և հանդիպումներ՝ ցանկացած բաց հարցի կամ խնդիրների լուծման համար:
 • Ծանոթացման փուլ (Տևողություն` 1-2 շաբաթ)                                                                                                              Սքրինինգ փուլն անցնելուց հետո դուք կստանաք հրավեր` 30 րոպեանոց Զում հանդիպման, որտեղ ձեզ կներկայացնեն ՎԻԱ ֆոնդը և մենք ավելին կիմանանք ձեր նպատակների, արժեքների և կազմակերպության կառուցվածքի մասին:
 • Վերջնականացում և պայմանագիր (Տևողություն՝ 2-3 շաբաթ)
  Այս փուլի ընթացքում կբանակցենք պայմանների շուրջ և կհասնենք փոխադարձ համաձայնության, որը կներառի կարևոր մանրամասներ, ինչպիսիք են ոչ ֆինանսական աջակցության պլանը, ազդեցության չափումները և թիրախները, հաշվետվությունների պահանջները և վերադարձվող ներդրումների հատուկ պայմանները:

Մենք կապ կհաստատենք բոլոր դիմորդների հետ էլ. Հասցեով` տեղեկացնելու արդյոք իրենք անցել են հաջորդ փուլ թե ոչ:

Միջոցները կարող են օգտագործվել սոցիալական ձեռնարկությունների կողմից տարբեր նպատակներով, որոնք համահունչ են դրանց աճի և ազդեցության նպատակներին: Դրամաշնորհային ֆինանսավորումը կարող է օգտագործվել հետևյալ խնդիրների համար՝

 • բարելավելու կազմակերպության կարողությունները
 • բարձրացնելու գործառնական արդյունավետությունը
 • խթանելու նորարարությունը, փորձարկելու նոր շուկաներ և ազդեցություն/բիզնեսի վարկածներ
 • աջակցելու է գործողությունների ծավալմանը

 

Միևնույն ժամանակ, վարկային ֆինանսավորումն ապահովում է էական աշխատանքային կապիտալ՝ սոցիալական ձեռնարկություններին հնարավորություն տալով օգտվել աճի հնարավորություններից, ընդլայնել իրենց հասանելիությունը և ապահովել ֆինանսական կայունությունը:Ֆոնդերը աջակցում են սոցիալական ձեռնարկություններին իրենց շահառուների համար շոշափելի սոցիալական ազդեցության արդյունքները ընդլայնելու և առավելագույնի հասցնելու գործում:

Ընտրված ներդրողներից ՎԻԱ Ֆոնդն ակնկալում է նվիրվածություն՝ խթանելու դրական սոցիալական և բնապահպանական ազդեցությունը՝ միաժամանակ պահպանելով կայուն և կենսունակ բիզնես մոդելը: Ահա մի քանի հիմնական ակնկալիքներ.

 • Ազդեցության ձեռք բերում. ակնկալվում է, որ ներդրողները ակտիվորեն կաշխատեն սոցիալական և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության իրենց սահմանված նպատակներին հասնելու համար: Ազդեցության չափանիշների և արդյունքների վերաբերյալ կանոնավոր հաշվետվությունները կարևոր են առաջընթաց և թափանցիկություն ցույց տալու համար:
 • Բիզնես արդյունքների ստացում. սա ներառում է ֆինանսական հիմնաքարերի ձեռքբերում, եկամուտների ստեղծում, վաճառքի ավելացում և ծառայությունների կամ ապրանքների մասին իրազեկման արդյունքներ: 
 • Ֆինանսական հաշվետվություն. դրամաշնորհներ ստացող ներդրողների համար ՎԻԱ Ֆոնդը պահանջում է ֆինանսական հաշվետվություններ՝ համաձայն ԵՄ ֆինանսական հաշվետվությունների ստանդարտների: Ներդրողները պետք է ներկայացնեն մանրամասն ֆինանսական հաշվետվություններ՝ ապահովելով դրամաշնորհային միջոցների օգտագործման թափանցիկություն և հաշվետվողականություն:
 • Հաղորդակցություն և համագործակցություն. ՎԻՍ Ֆոնդի հետ կանոնավոր և բաց հաղորդակցությունը կարևոր է ամուր գործընկերությունը խթանելու համար: 
 • Ազդեցության չափում և հաշվետվություն. ներդրումներ կատարողները պետք է ունենան ազդեցության չափման ամուր մեխանիզմներ՝ իրենց սոցիալական և բնապահպանական արդյունքներին հետևելու և զեկուցելու համար:

 

Այս ամենի դիմաց մեր նպատակն է ներդրողների կարողությունների զարգացումը և ներդրումներ կատարելու նրանց թիմի կարողությունների և կազմակերպչական կարողությունների հզորացունը՝ արդյունավետությունը բարելավելու համար:

Խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ հետևյալ էլ. հասցեով ՝  yerevan@impacthub.net` նշելով VIA Fund թեմայի տողում:

Եթե ունեք այլ հարցեր, խնդրում ենք գրանցվել մեր հաջորդ տեղեկատվական սեսիային, որը տեղի կունենա օգոստոսի 24-ին, ժամը 17:00-ին: