ՎԻԱ Ֆոնդին դիմելու համապատասխանության չափանիշների ստուգման հարցաթերթ 

Ստորև հասանելի է ՎԻԱ Ֆոնդին դիմելու համապատասխանության չափանիշների ստուգման հարցումը։ Ֆոնդի չափանիշներին Ձեր ձեռնարկության համապատասխանությունը ստուգելու համար խնդրում ենք պատասխանել հետևյալ հարցերին.

Ձեր ձեռնարկությունն անդրադառնու՞մ է արդյոք որևէ սոցիալական խնդրի։*

Ձեր ձեռնարկությունն անդրադառնու՞մ է արդյոք որևէ սոցիալական խնդրի։*

Արդյո՞ք ձեր ձեռնարկությունը Հայաստանում իրավաբանորեն գրանցված կառուց է, որը գործում է առնվազն մեկ տարի։*

Արդյո՞ք ձեր ձեռնարկությունը Հայաստանում իրավաբանորեն գրանցված կառուց է, որը գործում է առնվազն մեկ տարի։*

Ունե՞ք արդյոք ձևավորված թիմ, որը համատեղ աշխատում է առնվազն մեկ տարի։*

Ունե՞ք արդյոք ձևավորված թիմ, որը համատեղ աշխատում է առնվազն մեկ տարի։*

Գնահատու՞մ եք արդյոք Ձեր ձեռնարկության սոցիալական ազդեցությունն իր շահառուների կյանքի որակի վրա։*

Գնահատու՞մ եք արդյոք Ձեր ձեռնարկության սոցիալական ազդեցությունն իր շահառուների կյանքի որակի վրա։*

Գրանցե՞լ եք արդյոք որևէ վաճառքներ, որպես ձեր բիզնես մոդելի մաս։*

Գրանցե՞լ եք արդյոք որևէ վաճառքներ, որպես ձեր բիզնես մոդելի մաս։*

Հասե՞լ եք արդյոք դրական կամ չեզոք դրամական հոսքերի գոյացած եկամուտների (վաճառքների) արդյունքում։*

Հասե՞լ եք արդյոք դրական կամ չեզոք դրամական հոսքերի գոյացած եկամուտների (վաճառքների) արդյունքում։*

Ունե՞ք արդյոք ձեր սոցիալական ձեռնարկության ազդեցության մասշտաբայնացման պլաններ (օր.՝ վաճառքների կամ աշխարհագրության ընդլայնման, մոդելի կրկնօրինակման կամ ֆրանչայզինգի, տեխնոլոգիաների ադապտացման, նոր շուկաների նվաճման և այլնի միջոցով)։*

Ունե՞ք արդյոք ձեր սոցիալական ձեռնարկության ազդեցության մասշտաբայնացման պլաններ (օր.՝ վաճառքների կամ աշխարհագրության ընդլայնման, մոդելի կրկնօրինակման կամ ֆրանչայզինգի, տեխնոլոգիաների ադապտացման, նոր շուկաների նվաճման և այլնի միջոցով)։*