«Իմ ագրիամառ» միջազգային ճամբար

Ճամբարի առաքելությունն է նպաստել Մարտունի գյուղի և Ճամբարակ համայնքի սոցիալական, տնտեսական, կրթական, մշակութային և հոգևոր զարգացմանը։

«Բերդ կանանց ռեսուրսային կենտրոն» հիմնադրամ

Հիմնադրամի առաքելությունն է բարելավել Բերդի սահմանամերձ համայնքներում բնակվող կանանց կյանքը՝ զբաղվածության և կրթական հնարավորությունների ստեղծման, ինչպես նաև առողջապահական աջակցության միջոցով։

«Արտիսսիմո» մշակութային ՀԿ

ՀԿ-ի առաքելությունն է մեծացնել զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների ինտեգրումը Մարտունի և Եղեգնաձոր համայնքներում, ծնողներին իրազեկել իրենց երեխաների հաշմանդամության ու կարիքների մասին և տրամադրել բուժական թերապիաներ:

«Արվեստարան» ՀԿ

ՀԿ-ի առաքելությունն է ստեղծել անվտանգ և նպաստավոր միջավայր, որտեղ խոցելիխմբերն ու ավելի լայն հանրությունը կկառուցեն ներառական և իրազեկ հասարակություն: