Վիա Ֆոնդի 2024թ. Ներդրումային Ծրագիր

Նկարագրություն և Նպատակ Բարի գալուստ  մեր նոր Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում  ՎԻԱ ֆոնդի2024թ. խմբի դիմում-հայտ: Ուրախ ենք հայտարարել, որ մեր նոր ներդրումային ծրագրի առաջին խմբի մեկնարկը տրվելու է ս.թ. ապրիլից: Սույն ծրագիրը կներառի կարողությունների զարգացում և ֆինանսավորման հնարավորություն՝ օգնելով սոցիալական ձեռնարկություններին դառնալ ավելի պատրաստ ներդրումներին , ինչպես նաև վերջնական ներկայացման հիման վրա ձեռք բերելու անհրաժեշտ ֆինանսավորում՝ […]